O N D E R W E G 
Two artworks by Fred Lateur, for ‘ONDERWEG’, Heist-op-den-Berg

Als vormgever werk ik vooral in een toegepaste context. Daar waar antwoorden worden geformuleerd op vragen in zeer concrete opdrachtomschrijvingen. Het speelveld is vaak scherp afgebakend en termen als formaat, zetspiegel, en kleur liggen op voorhand min of meer vast. Ook begrippen als leesbaar-onleesbaar, positief-negatief, bovenkant-onderkant zijn vast omlijnd. Binnen elke opdracht is het telkens een evenwichtsoefening om het pragmatisch denken zo poëtisch mogelijk gestalte te geven. Wat nodig is, aantrekkelijk vormgeven; functionaliteit koppelen aan esthetiek.
Daarnaast wil je als vormgever ook altijd een eigen handschrift in het resultaat krijgen, een signatuur die je wil achterlaten. Het is nooit een doel op zich, maar de drang is er. De zoektocht naar die écriture stopt nooit.

In een niet-toegepaste of vrije context verhouden al die zaken zich anders tot elkaar; esthetiek puur omwille van de esthetiek kan een vertrekpunt zijn, er moeten geen antwoorden geformuleerd worden, en het handschrift speelt een veel belangrijkere rol. In dit speelveld heerst de totale vrijheid.
Zo werk ik graag met louter functionele objecten zoals moeren, bouten, rondellen, hangtags, perforatiestroken etc.. Allemaal dingen die ooit bedacht zijn om hun functionaliteit, niet bedoeld om enige vorm van esthetiek uit te dragen, en toch gaat er poëzie van uit.
Ik belicht ze op een zeef om ze op schaal 1/1 af te beelden. Daardoor blijven ze herkenbaar. Maar door ze in een ander kleur te zeefdrukken worden ze van hun materiaal onthecht en krijgen ze een totaal andere poëzie. Ik hou van de grafische kracht ervan, het is iets wat je niet kan bedenken aan een scherm. Ze hebben ook geen voor- of achterkant, en zo wordt het spelen met begrippen als bladspiegel, bovenkant-onderkant en leesbaarheid-onleesbaarheid.

Ik vind het even boeiend als prettig om begrippen en bevindingen uit de toegepaste context mee te nemen in een vrije context  en ermee aan de slag te gaan om een nieuwe vormentaal te ontdekken. En die bevindingen dan opnieuw meenemen in toegepast werk.
In de beweging van de ene pool naar de andere vind ik inspiratie; een complex spel waarin je balanceert tussen wat je weet en wil ontdekken, tussen kennis en verwondering. Het is geen vaste plek of moment dat je kan opzoeken, het komt onderweg tussen het ene naar het andere. Daar wil ik liefst zijn, daar ligt altijd iets nieuws.

︎ Exposed at ONDERWEG, CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg, april 2017
︎ Exposed at ART1030, Schaarbeek, june 2018
︎ Artworks are for sale. Please contact me for prices.

O N D E R W E G
︎ mid 2017