Centre for Primary Immune Defeciencies (UZ Gent)

Het Centrum voor primaire immuunstoornissen van het UZ Gent is opgericht vanuit de nood aan een gestroomlijnd zorgpad voor primaire immuundeficiënties (PID), van bij de diagnose over de behandeling tot de opvolging. Het centrum bundelt de expertise van verschillende medische diensten en laboratoria van het UZ Gent die gespecialiseerd zijn in de klinische immunologie.

CPIG (UZ Gent) Client ︎ Fred Lateur Design & Art Direction ︎ Ginkgo Print Production

︎ mid 2017, onwards

Centre for Primary Imune Defeciencies (UZ Gent)
︎ mid 2017, onwards